Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Виконання бюджету

Реферати / Економіка / Виконання бюджету

ПЛАН.

1. Поняття і організація виконання бюджету( органи , які забезпечують виконання бюджету)

2. Розпис доходів і видатків бюджету. Бюджетна класифікація

3. Організація виконання доходної частини бюджету

4. Документооборот, пов'язаний з мобілізацією доходів

5. Джерела формування і напрямки використання грошових коштів бюджету

6. Взаємозв'язок між бюджетами різних рівнів :

А) дотації, субсидії, субвенції

Б) взаємні розрахунки між бюджетами( причини виникнення, правила проведення документообороту)

В) бюджетні позички( поняття,правила надання, документооборот)

7. Взаємозалік ( поняття, правила проведення, документооборот)

Виконати бюджет означає сформувати його доходну частину ( забезпечити надходження податків та платежів) і профінансувати видатки , затверджені в бюджеті. Загальне керівництво по виконанню бюджету покладено на КМУ.

КМУ організує виконання бюджету через відповідні міністерства та відомства.

ДБ виконують безпосередньо :

- мінфін

- казначейство

- податкова адміністрація

- КРУ

Виконання місцевих бюджетів покладено на :

- фін управління та відділи

- податкову адміністрацію

- КРУ

ЦА мінфіну - організує виконання бюджету ( ДБ)

Фін управління та відділи здійснюють виконання вимдаткової частини та контроль за надходженням коштів в бюджет.

Органи ДК - організують та здійснюють касове виконання ДБ( здійнюють бюджетне фінансування та контроль за надходженням доходів ДБ)

Податкова адмінінстрація – контролює своєчасність і правильність обрахування податків та платників та контролює своєчасність розрахунків з бюджетом

КРУ – здійснює контроль за цільовим використанням бюджетних коштів та матеріальних цінностей.

Основою для виконання бюджету є розпис доходів(Д) та видатків(В).

Розпис Д і В здійснює мінфін .Розпис бюджету ре-ки Крим - мінфін ре-ки Крим. Обласних – обласні управління мінфіну; міських міст Києва та Севастополя – міські фінупри ; міських та районни-х – фін. Відділи.

Бюджетний розпис складається на 1 рік з поквартальною розбивкою. З 1997 року введена помісячна розбивка бюджетного розпису.

Бюджетний розпис повинен бути збалансований.

Розпис складається відповідно до кодів бюджетної класифікації.

Визначення бюджетної класифікації законодавчо закріплене( Закон «про бюджетну систему У.» ):

Бюджетна класифікація - єдиние систематизоване функціональне групування доходів та видатків по однорідним олзнакам , що забезпечує загальнодерж та міжнар порівняність бюджетних даних.

Структуру бюджет класифікації розробляє КМУ і міфін, затверджує ВРУ.

Структура нової бюдж класифікації затверджена постановою КМУ від 12.07.1996р. №327» про структуру бюджетної класифікації У.», в грудні 1997 року наказом мінфіну вона затверджена.

Бюджет і звітність за 1998 рік складається відповідно до нової бюдж класифікації.

Вона передбачає 4 блоки:

1. класифікація доходів. Складові Д-ів бюджету:

- податкові надходження + неподаткові надходження = поточні доходи;

- поточні доходи+операції з капіталом(?) = сукупні доходи;

- сукупні доходи офіційні трансферти + загальнодержавні цільові фонди = доходи бюджету.

Д-и класифікуються по 3х ознаках:

1) розділ - показує джерело одержання прибутку ( податок на прибуток , прибутковий, податки на збільшення ринкової вартості, 3й розділ – платежі за використання природних ресурсів)

2) глава показує вид податку( 1й розділ , податок на доходи фіз і юр осіб)

3) параграф – показує прибутки від окремих категорій фіз та юр осіб( податок на доходи робітників та службовців, на доходи працівників колективних с/г підприємств)

2. класифікація видатків:

1) функціональна – ( відповідно до функцій, що виконує держава)- передбачено 25 функц. Розділів і 134 підрозділи

2) відомча – виділено 186 шт., що фінансуються з ДБ

3) ек. Класифікація видатків бюджету( за ек змістом виконуваних операцій) .

В основі класифікації видатків5 ознак:

1) група – один з функціональних розділів( 7й розділ – освіта)

2) розділ – показує підрозділ ( дошкіл., загсер школа, позашкільне)

3) глава – відомча підпорядкованість( міністерство освіти)

4) пароаграф – показує групи однотипних установ( загальноосвітня школа, інтернат, гімназія)

5) стаття – характеризує цільове призначяення( ст.1 - фонд з/п, ст.2 – наорахування на з/п, ст.3 – загальногосп витрати, і т.д.)

3. класифікація фінансування бюджету - позики, отримані від бюджтеів, НБУ, КБ та установ + міжнарод фін організацій, урядів іноземних країн, КБ іноземних

4. класифікація боргу за типом кредитора – суми заборгованості по одержаних позиках.

Встановленою системою стягнення доходів бюджету передбачено, що по більшій частині доходів обчислення сум і їх перерахування в бюджет здійснюється самим платником.Це стосується юр осіб.

Розрахунки підприємств і організаційз бюджетом здійснюються в безготівковій формі на підставі платж доручення . Прийом платежі в від населення в готівковій формі здійснюють установи Ощадбанку, каси сіл та селищ. Рад і каси спеціальних збирачів.

Каси спеціальних збирачів утворюються в основному для мобілізацй державного мита. Стягненням цього платежу займаються нотаріальні контори, районні та мівські відділення міліції і митниці. В такому ж вигляді може стягуватись лісовий дохід через місьгоспи.

Прийом платежу оформлюється квітанцією на повідомлення, що заповнюється платником на підставі платіжного повідомлення , яке доводить до платника відповідний фін орган.( мал. 2.7.) щодня від ОПЕРУ НБУ в ГУ ДКУ надходить наступна інформація:

1. виписки з доходних розрахунків

2. первинні документи ( платіжні доручення)

3. щодення банківська звітність у формі 412 – д.

Одержана інформація надходить до відділу регулювання і прогнозування доходів ГУ ДКУ де перевіряється і встановлюється правильність зарахування доходів відповідно до коду бюджетної класифікації. В цьому ж відділі на основі документів складають реєстр доходів , які надійшли до бюджету.

Один примірник Реєстру і всі платіжні документи надходять в управління БО( бухобліку) і звітності . У цьому управлінні на підставі реєстру і первинних документів складають меморіальний ордер і відображають суму доходів на відповідних рахунках з орбліку виконання бюджету( регістр синтетичного обліку – книга 1ф, регістр аналітичного обліку – книга 5ф)

Після цього 1 примірник реєстру і всі первинні документи передають у відповідні ДА чи ДІ

Територіальні управління і віддли ДКУ в всою чергу щоденно одержують від відповідних банківських установ наступні документи:

1. виписки з доходних рахунків

2. первинні платіжні документи

3. форми щоденної банківської звітності по формі 412 – д.

Вказана інформація надходить у відділ розмеж-ня і і оперативно-аналітичного обліку державних доходів територіальних органів ДКУ. У даному відділі здійснюється перевірка документів і на їх підставі складається реєстр доходів, що надійшли до бюджету.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2023 україномовні реферати та навчальні матеріали