Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Бюджетний процес та бюджетний регламент

Реферати / Економіка / Бюджетний процес та бюджетний регламент

ПЛАН.

1. Бюджетний процес і бюджетний регламент

2. Робота, яка передує складанню бюджету

3. Складання, розгляд і затвердження державного бюджету( порядок і терміни)

4. Складання, розгляд і затвердження місцевих бюджетів

Визначення бюджетного процнсу законодавчо затверджене у законі «Про бюджетну систему»( 1995р.)

БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС – регламентований законодавством процес складання, розгляду і затвердження бюджетів, їх виконання і контроль за виконанням, а такохж складання і затвердження звітів про їх виконання.

По структурі – це бюджетне планування і виконання бюджету.

Бюджетне планування базується на задачах, які поставлені перед органами , які займаються бюджетним плануванням.

ЗАДАЧІ :

Ø Визначення реальної величини доходів в наступному бджетному періоді ;

Ø Обгрунтованість і визначення розмірів бюджетних видатків по кожному напрямку ;

Ø Збалансованість бюджету.

ПРИНЦИПИ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ ( БАЗУЮТЬСЯ НА ДВОХ ПРИНЦИПАХ ПОБУДОВИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ : ЄДНОСТІ І САМОСТІЙНОСТІ):

1. Єдності і самостійності( на семінар – інші принципи )

Тому бюджетне панування здійснюється т.ч. :

Ø Зверху-вниз - контрольні цифри;

Ø Знизу – вверх - проектні розрахунки.

2. Науковості – всі розрахунки доходів , нормативів видатків по поточному бюджету, напрмки інвестицій бюджету повинні мати необхідне наукове обгрунтування.

БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ – документ , в якому визначається порядок і терміни складання, розгляду і затвердження бюджету, а також організація його виконання. Містить наступну інформацію :

1. визначає чітке розмежування функцій між органами державної влади і державного управління.

2. Перелік всієї документації, яка використовується у бюдженому процесі

3. Визначає особливий порядок виконання бюджету у разі його несовоєчасного затвердження

4. Встановлює відповідальність за :

Ø Несвоєчасне і неякісне складання бюджету ( виконавча влада)

Ø За порушення термінів розгляду і затвердження бюджету ( закон. Органи)

Ø За нецільове використання коштів, виділених з бюджету ( фіню органи)

Складанню проекту бюджету передує розробка основних прогнозних макроек. Показників економічного ісоціального розвитку Україні( ВВП,НД, обсяг прибутку в цілому та в розрізі адмін-тер одиниць, показники балансу фін ресурсів, платіжного балансу, валютного плану, індекси змін оптових та роздрібних цін, показники по фонду оплати праці, обсяги геологорозвідувальних робіт)

Вказані показники повинні бути розроблені до 1 червня року ,який передує плановому== Мін. Економіки разом з Мінфіном, НБУ, Мінстатом, ін.

На основі розроблених показників на рівні відповідної тер. Складають показники соц-ек розвитку.

КМ доводить до міністерств та відомств і виконавчих органів інструктивні листи про особливості складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний рік ( до 15 травня).

У разі незбалансованості бюджету відповідного рівня ( місцевого) готується наступна інформація для подання вищестоячим фін органам :

1. Розміри дотацій і зміни складу об’єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню. Перед початком складаннЯ проекту бюджету ВР не пізніше 15 червня поточного року розробляє і представляє Президенту бюджетну резолюцію, в якій визначаються основні напрямки бюджетної політики на наступний рік.

*( на семінар - бюдж. Резолюція на 1999 рік)

2. ?

Основні напрямки бюджетної політики на 1998 рік :

1. пріорітетне спрямування коштів на оздоровлення вітчізняного виробництва ;

2. забезпечення функціонування соц-культ сфери і соц захисту населення

3. здійснення струткурних реформ

4. домогтися перерозподілу через доходну частину бюджету не більше 31% ВВП

5. формування взаємовідносин між держ та місцевими бюджетами в напрямку самостійності місцевих бюджетів

6. забезпечення режиму раціонального використання фін ресурсів з метою їх економії

7. введення річного мораторію на надання дотацій суб’єктам підприємницької діяльності , якщо такі не пов’язані з державним регулюванням цін; введення річного мораторію на надання бюджетних позик терміном погашення після 31 грудня.

У 11990 році через доходну частину бюджету розподілено 26,2 ВВП, 1991-32,7%;1992-38,1%;

1993-40,4%;1994-55,3%;1996(план)-47%;1997-46%.

До 1 липня поточного року Мініфін складає попередній проект держ бюджету і доводить відповідні контрольні цифри міністерствам та виконачим органам , відомствам, виконавчим органам нижчих рівнів , які в двотижневий термін розгялають одержані показники і в разі незгоди подають останньому відповідні розрахунки та обгрунтування.

В Мінфіні при участі представників мін-в, відомств та виконавчих органів розглядаються пропозиції і зауваження , які були надіслані.

Після цього Мінфін складає 2й проект бюджету і передає КМ , якому дається на розгляд проекту 2 тижні.

До 1 вересня проект передають на розгляд ВР ( розглядають комісії=висновки). Представляє проект держ бюджету Президент, з доповідями вивступають міністр Мінфіну і голови постійних комісій. Після проект проходить обговорення , в результаті чого приймається закон «ПРО Д.Б.» Встановлені два терміни затвердження закону до 2 і 30 грудня . В іншому разі діють показники поточного року.

ЗАКОН «ПРО Д.Б.» :

1. загальна сума доходів, видатків бюджету , граничний розмір б. Дефіциту та джерела покриття.

2. Доходи бюджету в розрізі кодів бюджетної класифікації

3. Видатки відповідно до кодів бюдж класифікації

4. Суми дотацій і субвенцій, які передаються і держ бюджету місцевим.

5. Рішення по бюдж позичках

6. Оборотно-касова готівка ( не більше 2% цільових фондів)

7. Доходи і видатки загальнодерж цільових фондів

8. Суми вилучення коштів на користь Д.Б.

9. Інше

Складає проект відповідного мсцевого бюджету відповідне фінансове управління або фінансовий відділ на основі показників соц-ек розвитку території, доведених показників ( нормативи відрахувань,дотацій , вилучення коштів)

Проекти фін планів підприємств і госп організацій, кошториси доходів і видатків бюджету

Складений проект бюджету розглядається відповідним виконавчим органом( держадм або виконкомами)

Республіканський бюджет Криму, обласні і міські КИїв, Сев-ль передаються на розгляд ВР Криму та відповідним радам народних депутатів до 10 грудня поточного року.

Міські і районні бюджети подають відповідним Раднардапам до 25 грудня.

Якщо до 30 грудня не затверджується місцевий бюджет , то починають діяти цифри того бюджету , який був переданий на затвердження.

Місцевий бюджет може бути затверджений тільки після затвердження держ бюджету.

Завантажити реферат Завантажити реферат

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2024 україномовні реферати та навчальні матеріали