Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Облік валютних коштів, повязаних з рухом статутного капіталу

Реферати / Бухгалтерський облік / Облік валютних коштів, повязаних з рухом статутного капіталу

 

План

Вступ.

1. Облік валютних операцій пов’язаних із формуванням та рухом статутного капіталу.

2. Практичне завдання.

Висновкок

Література

По економічному потенціалу Україна входить в першу п’ятірку країн Європи, але по ефективності його використання значно відстає від розвинутих країн світу внаслідок економічної кризи. Вихід з кризи можливий при умові проведення поступової економічної політики, що забезпечить макроекономічну стабільність при прогресивному розвитку сфери виробництва і обігу. Організація і здійснення ЗЕД вимагає дотримання відповідної мети і кладе специфічні завдання перед бухгалтерським обліком. Основними об’єктами бухгалтерського обліку ЗЕД є: валютні засоби і валютні операції, товари і їх рух на основі експортно-імпортних операцій, розрахункові і кредитні операції між суб’єктами ЗЕД, а також між суб’єктами і обслуговуючими їх банками, кінцеві фінансові результати господарської діяльності. Правильна постановка бухгалтерського обліку перерахованих о’єктивів повинна знаходитися в центрі уваги бухгалтерського апарату

Операції, пов'язані з рухом капіталу, особливо цікавлять іноземних інвесторів, тому слід приділити особливу увагу відображенню цих операцій в обліку.

До іноземних інвесторів відносяться суб'єкти інвестиційної діяльності на території України, а саме:

v юридичні особи, створені відповідно до законодавства;

v фізичні особи - іноземці, які не мають постійного місця проживання на території України і не обмежені в дієздатності;

v закордонні держави, міжнародні урядові та неурядові організації;

v інші іноземні суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, що визнаються такими відповідно до законодавства України.

Підприємство (організація) будь-якої організаційно-правової форми, створене згідно з законодавством України, іноземна інвестиція у статутному капіталі якого складає 10 %, визнається підприємством з іноземними інвестиціями.

Облік статутного капіталу починається з дати державної реєстрації підприємства. Особливістю організації обліку операцій в іноземній валюті товариства з обмеженою відповідальністю є те, що до моменту державної реєстрації підприємства у нього виникає заборгованість засновників по внесках до статутного капіталу, яка перераховується у грошову одиницю України. Для цього підприємству необхідно:

Ø сформувати розмір статутного капіталу підприємства за участю іноземних інвесторів за курсом, зафіксованим в установчому договорі. В бухгалтерському обліку розмір статутного капіталу підлягає оцінці в грошовій одиниці України за курсом НБУ на дату здійснення господарської операції і не підлягає переоцінці в подальшому в зв'язку зі зміною курсу іноземних валют;

Ø зафіксувати дату виникнення заборгованості іноземних інвесторів, яка одночасно є датою підписання установчого договору. Перерахунок зобов'язань з внесків до статутного капіталу проводиться на дату здійснення операції в іноземній валюті, а також на дату складання бухгалтерської звітності.

Якщо засновником підприємства е нерезидент України, то підприємство здійснює розрахунки з ним в іноземній валюті країни цього нерезидента. У зв'язку з цим в іноземній валюті здійснюються всі внески до статутного капіталу (шляхом внесення до статутного капіталу основних засобів, нематеріальних активів, запасів, а також шляхом перерахування валютних коштів на рахунок підприємства). В іноземній валюті здійснюється також виплата засновнику-нерезиденту дивідендів.

На практиці на рахунку 46 "Неоплачений капітал" зручно самостійно ввести субрахунки:

Ø 461 - "Неоплачений капітал засновників в національній валюті України";

Ø 462 - "Неоплачений капітал засновників в іноземній валюті".

Введення таких субрахунків дозволить без перешкод поділити валютний і гривневий облік з можливістю розрахунку курсових валютних різниць на квартальні залишки субрахунку 462.

Валютну різницю по залишках дебіторської заборгованості в іноземній валюті засновників-нерезидентів по внесках до статутного капіталу підприємства необхідно розрахувати в загальному порядку. І ця валютна різниця може бути включена до об'єкту оподаткування на загальних засадах. Те ж саме стосується перерахунку залишків по виплаті дивідендів в іноземній валюті засновникам-нерезидентам.

Розглянемо приклад. 10.04.2001р. засновники ТзОВ "ІнКорм" підписали установчий договір, відповідно до якого розмір статутного капіталу товариства склав 110 тис. грн. Внесок українського засновника склав 27500 грн., внесок іноземного засновника - 15 тис. дол. США. Курс НБУ на дату здійснення операцій наступний: 10.04.01 – 5,50 грн/дол США, 20.04.01р. – 5,60 грн/дол США.

Таблиця 1

Журнал реєстрації господарських операцій ТзОВ”ІнКорм"

за квітень 2002р.

№ пп.

Дата

Зміст господарчої операції

Сума

Кореспонденція рахуіків

дол.

грн.

Д-т

К-т

1.

10.04

Установчий договір

Зареєстровано статутний капітал товариства

15000

27500

82500

461

462

40

40

2.

20.04

Розрахунок бухгалтерії

Визначено курсову різницю по заборгованості іноземного засновника в іноземній валюті

500 х (5,6-5,6) = 1500

----

1500

1500

462

744

744

793

3.

20.04

Виписки банку

Здійснено внески засновників:

на поточний рахунок в національній валюті;

на поточний рахунок в іноземній валюті

---

15000

27500

84000

311

312

461

462

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2019 україномовні реферати та навчальні матеріали