Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Основні поняття міжнародної інформації

Реферати / Інформаційні технології / Основні поняття міжнародної інформації

Ø Джерела розвідки і закриті джерела специфічних міністерств та відомств

Є три режими секретності. Конфіденційні джерела розкриваються лише у випадку судового слідства і санкцією прокурора, або у випадку коли конфіденційна інформація свідчить про екстремальні ситуації, які стосуються життєдіяльності людства.

Ще один різновид інформації – дезінформація. Є специфічні прийоми розповсюдження інформації – “пробні шари” для з”ясування суспільної реакції на політичні рішення. Дезінформацію використовують для з”ясування напрямків діяльності військово-промислових вдомств або інших вдомств для з”ясування важливих проблем.

Всі джерела використовуть для вплива на громадську думку для свідомого перекручення інформації.

Для вивчення діяльності фірми використовують різні джерела інформації, за якими визначать фірми-кокурентів, їх стратегію і тактику, розробляють оптимальну стратегію бізнесу, проводять оптимальний набір контр-агентів, визначають фірми-нейтрали.

Вимоги до таких джерел:

- Достовірність інформації

- Повнота інформації

- Актуальність змісту

- Точність даних.

Джерела інформації про фірми класифікують наступним чином:

I. Інформація про фірми, яка подається міжнародними організаціями та установами ООН. Цю інформацію можна одержати в міжнародних організаціях системи ООН із спеціальних досьє, які складаються економічними організаціями системи ООН. Такою організацією є ЮНІДО (організація об”єднаних націй з промислового розвитку), ПРООН, Департамент економічної та соціальної інформації (ЕКОСОС). ЮНІДО має 200000 досьє, які постійно оновлюються за допомогою спеціальної системи. Досьє ЮНІДО включає:

- Юридичний статус

- Фінансовий стан

- Напрямки діяльності

- Кількість співробітників

- Наявність дочірніх компаній та філіалів

- Членство в міжнародних економічних організаціях

- Відомості про професійний рівень і компетентність співробітників

- Дані про досвід фірми у бізнесі

- Про послуги, які нею надаються

- Про об”єм і характер проектів

- Місця їх виконання

II. Інформація про фірми, яка надається спеціалізованими організаціями. До них відносяться:

Ø Кредитно-інформаційні бюро

Ø Банківські установи

Ø Спілки підприємців

Ø Торгово-промислові палати держав

Ø Спеціалізовані державні організації

Найбільш вартісною інформацією про фірми є та, що надається спеціалізованими кредитно-інформаційними бюро.

Кредитно-інформаційні бюро збирають інформацію за різними напрямками і надають таку інформацію тільки за умов перевірки запиту для уникнення шантажу, превокацій і недобросовісної конкуренції. У довідках на фірми, які видаються кредитно-інформаційними бюро, містяться неопубліковані відомості про фінінсовий стан фірми, її обороти, аукціонерний капітал, характер та основні напрямки діяльності, а також короткі біографічні довідки всіх керівників.

На сьогодні існують 2 фірми-монополісти:

Ø Dun and Bracdsreet corporation (має 75% інформації про усі фірми світу, 10 млн ростерів по фірмам США)

Ø Kredischutzverband.

Міжнародна база даних цих двох компаній перевищує 25 млн ростерів. В 1 ростері може бути інформація про декілька фірм.

До найбільших власників інформації про фірми відносять торгово-промислові палати і спеціалізовані інформаційно-аналітичні організації.

III. Інформація, яка надається спеціалізованими банками даних.

IV. Інформація, яка надається спеціалізованими засобами масової комунікації.

V. Фірмова інформація (інформація, яка надається самою фірмою.

VI. Неформалізована особиста інформація.

I. Джерела інформації, якими є міжнародні організації. До них відносять:

· Міжнародні економічні організації системи ООН, які створюють банки і бази даних на фірми на основі новітніх інформаційних технологій. В досьє (або ростери) включають інформацію:

- Про промисловий розвиток регіонів

- Про економічну та науково-технічну допомогу країнам, що розвиваються

- Про обороти торгівлі (експорт-імпорт)

- Можливості країн в економічному співробітництві

За міжнародним правом інститут відповідальності покладається на державу.

До міжнародних спеціалізованих установ, що є джерелами інформації про фірми відносять:

· Організацію ООН по промисловому розвитку – ЮНІДО

· Програму розвитку ООН – ПРООН

· Організацію з торгівлі і тарифів, яка має скорочену назву ГАТТ/GATT

· Світову торгову організацію СОТ/UTO

Одне з найбільших джерел інформації про фірми у складі ООН є організація ЮНІДО, яка на сьогодні має понад 1 млн ростерів на фірми різного профілю. Структура і склад ростерів розроблені спеціалістами в галузях маркетингу і банки даних ЮНІДО формуються на основі анкет-запитів, які організація направляє фірмам, які становлять міжнародний інтерес.

В досьє ЮНІДО входять такі запитання:

1. Базові дані:

1.1. Адреса фірми

1.2. Імена відповідальних співробітників

1.3. Юридичний статус фірми

1.4. Фінансове становище

1.5. Банк, з яким працює фірма

1.6. Напрямки діяльності фірми

1.7. Кількість зайнятих у фірмі співробітників

1.8. Наявність дочірніх компаній в країні і за кордоном

1.9. Залежністьфірми від інших фірм у фінансовому становищі

1.10.Членство в міжнародних спеціалізованих асоціаціях і організаціях

2. Додатково в досьє включається інформація про:

2.1. Професійний рівень персоналу фірми в будьяких відділеннях (основних, дочірніх)

2.2. Основну спеціалізацію фірми

2.3. Дані про виробничо-технічний досвід

2.4. Консультаційні послуги фірми

2.5. Обсяг і характер проектів, які здійснювала фірма

2.6. Місця, де ці пректи були здійснені

2.7. Маркетинг фірми та технології PR.

II. Інформація, яка зберігається в ЮНІДО постійно оновлюється відповідно до стратегій. Найбільш достовірні відомості можна взяти з спеціалізованих джерел. До них належать:

¨ Державні організації

¨ Торгово-промислові палати

¨ Спілки підприємців

¨ Консультаційні фірми

¨ Банки

¨ Кредитно-довідкові бюро

Найбільш конфіденційною і вартісною є інформація, яка надається кредитно-довідковими бюро. Ця інформація не підлягає публікації та розголошенню, є найбільш повною і достовірною і оформляється у вигляді аналітичних довідок, інформатичних добірок, аналітичних бюлетнях. Найбільше кредитно-довідкове бюро у світі – аметиканська компанія Dan and Bradstreet corporation. Ця корпорація заснована в ХІХ ст має найбільшу приватну базу даних. У 70-х рр ХХ ст ця фірма придбала німецьку компанію з усіма дочірніми філіалами, кредитне бюро Італії, англійське кредитно-довідкове бюро, інформаційні фірми скандинавських країн. Ця фірма збирає інформацію через мережу дочірніх компаній, через усі наявні потоки зв”язку. Ця фірма публікує щорічно понад 60 видів міжнародних і національних довідників по фірмах і є монополістом у сфері прграмного забезпечення довідок про країну. Фірма надає фінансову інформацію по галузях високих технологій, аналіз стану ринків та інформацію про страхування фірми. Міжнародна база даних складається з 14 млн ростерів. Окремо фірма має базу даних по США, яка включає понад 10 млн довідок. На сьогодні представництво діє территорії СНД. Другим монополістом в цій галузі є кредитно-довідкова організація Creditshutverband. На вищезгадані дві фірми припадає 85% світового ринку інформації про фірми.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2024 україномовні реферати та навчальні матеріали