Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Діагностична модель служби управління персоналом

Реферати / Менеджмент / Діагностична модель служби управління персоналом

Вибирається служба управління персоналом “Manager”. Юридична форма - Товариство. Форма власності - приватна. Характер виробництва - виробництво послуг. Наше підприємство займається наступними видами діяльності: Розробка комплексних рекламних компаній, пошук робочих місць,проведення презентацій, навчання кадрів. Підприємство з точки зору технології є малосерійним. Дане підприємство використовує наступні види ресурсів:

· Матеріальні (Обладнання, транспорт, енергоносії, витратні матеріали, )

· Інформаційні (Про клієнта, про конкурентів, про ціни на послуги, про появу нових послуг в цій сфері діяльності, ринок труда)

· Трудові (Персонал фірми)

· Фінансові ( Рахунок в банку, кредит)

2. Необхідна чисельність управлінського персоналу є наступною:

· 4 топ-менеджера

· 11 менеджерів середньої ланки

Загальна чисельність працюючих - 95 чоловік.

3. Принципи розподілу праці: на основі функціональної і професійної приналежності.

4. При представленні підприємства як систему доводиться розглядати, спочатку технічну і соціальну частини окремо.

· Технічна система нашої організації включає в себе: обладнання, капітал, будівля, транспорт, джерела інформації.

· Соціальна система представлена персоналом фірми, всією безліччю соціальних відносин, комунікацій, як між клієнтом і персоналом, так і досвідом в спілкуванні.

Взаємодії соціальною і матеріально-речовинною системами відбувається на основі внутрішніх потреб організації, направлених на рішення поставлених задач.

5. Спроба проаналізувати зовнішні чинники впливу на організацію виглядає таким чином:

Чинники впливу.

· Стан економіки

· Політична обстановка

· Міжнародні події

· Екологічні чинники

· НТП

· Соціокультурні чинники

· Кліматичні

Під складністю зовнішньої середи розуміється число чинників на які організація зобов'язана реагувати, а так само рівень мінливості кожного чинника. На наш погляд складність зовнішньої середи не високий, тому що число чинників зовнішньої середи відносно не велике і їх варіативність можна приблизно прогнозувати.

Рухливість середи - це швидкість з якою відбуваються зміни в оточенні організації. Ми вважаємо, що як і складність, рухливість зовнішньої середи нашої фірми невисока. Одні з найбільш динамічних чинників, які ми розглядаємо є НТП і конкуренти.

· Конкуренти - цей чинник один з найбільш динамічно що міняються, але швидкість його зміни (рухливість) не настільки висока, що б надавати на нашу організацію глобальний вплив.

· НТП - Швидкість зміни НТП примушує більшість структур нашої організації стежити і адекватно реагувати на новинки що з'являються внаслідок прогресу.

Невизначеність зовнішньої середи - низька, тому що ми маємо всього лише три чинники невизначеність яких відносна висока і перераховується в порядку збільшення невизначеності. Це:

· Клієнти.

· Конкуренти.

Взаємозв’язаність чинників зовнішньої середи - це рівень сили, з якою зміна одного чинника впливає на інший чинник. Взаємозв’язаність чинників зовнішньої середи, нашої організації, низька тому, що лише два чинники зовнішньої середи можуть вплинути серйозний чином на всі інші чинники і відповідно на діяльність фірми. Це:

· Група економічних чинників

· Група політичних чинників.

6. Опис системи контролю в даній фірмі виглядає таким чином:

· Створена системи планування співробітниками своєї роботи на тиждень, в письмовому вигляді і надання звіту керівництву.

· Контролюється своєчасне виконання працівниками поставлених задач.

Мотивування працівників і стимулювання їх діяльності ведеться по нижчеприведений схемі:

· Преміювання працівників виробничих відділів у разі виконання отриманого завдання дострокове, при відповідній завданню якості.

· При вдалому проходженні замовлення преміювання всіх співробітників що брали участь в роботі над замовленням.

· Матеріальне покарання за порушення виробничої дисципліни.

· Матеріальне покарання співробітників виробничих відділів за неякісне або невчасне виконання дорученої роботи.

· Матеріальне покарання (аж до звільнення) за халатне відношення до власної роботи.

· Введення матеріальної відповідальності за псування мат. цінностей що належать фірмі. Характеристики що пред'являються до персоналу, приводяться в даній таблиці:

Планові

Непланові

- Професіоналізм

- Професіоналізм

- Нестандартність мислення

- Комунікабельність

- Відповідальність

- Відповідальність

- Здатність працювати в колективі

- Виконавливість

 

- Цілеспрямованість

Стилі керівництва.

Середня ланка менеджерів має ліберальний стиль управління, вища ж ланка - демократичний стиль управління.

Лідерскі якості.

У середньої ланки менеджерів лідерскі якості повинні бути яскраво виражені, особливо у виробничій сфері: вони повинні уміти організувати навколо себе колектив. У вищої ланки менеджерів - не обов'язково. Але обов'язкова упевненість в собі.

7. Далі описується процедура прийняття управлінського рішення на рівні топ-менеджерів нашої фірми.

· Спосіб розробки рішення - мозговий штурм.

· Щотижневі короткочасні планерки

· Обов'язкові щомісячні зустрічі для розробки стратегічних планів фірми.

Внаслідок роботи по виробленню рішень ми отримуємо наступні види управлінських рішень: Накази і рекомендації.

Зміст

· Наказів:

Чітко сформульоване рішення, розраховане на конкретний підрозділ, що підлягає обов'язковому виконанню.

· Рекомендацій

Деяке управлінське рішення, направлене на конкретний підрозділ, рекомендаційного характеру, несуче в собі інформацію до роздуму і вироблене для поліпшення роботи установи.

8. Місія нашої організації складається в підвищенні рівня якості праці кадрів . Наша організація внаслідок своєї структурної побудови є одним з соціальних інститутів. Ми здійснюємо комунікаційну функцію в суспільстві, сприяючи підвищенню якості праці, що пропонується , а так само ми є роботодавцями, що саме по собі важливе.

Філософія організації.

Ми носії культури. А того які ми самі залежить те, що ми робимо. Тому співробітники фірми постійно (в міру можливості) повинні старатися підвищувати свій культурний і освітній рівень. Це може виражатися в безперервному підвищенні свого професіоналізму і розвитку особистих культурних переваг. Необхідно бути ввічливим з всіма абсолютно. Працівники повинні добре виглядати, відповідно до рекомендацій стилістів фірми. У фірмі розроблені корпоративні стандарти на документообіг всередині організації. Керівництво розробляє програму по формуванню корпоративної лояльності. Наприклад спільне святкування різних дат, свят і Днів народжень. Керівництво повинне бути зразковим прикладом для своїх підлеглих. Керівництву необхідно з розумінням відноситься до помилок або недбалостей своїх підлеглих.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2024 україномовні реферати та навчальні матеріали