Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Організація безготівкових розрахунків і шляхи їх удосконалення

Реферати / Фінанси / Організація безготівкових розрахунків і шляхи їх удосконалення

Тепер, після розгляду організації ВАТ “Гумотехніка”, спробуємо поглянути на це підприємство “економічним зором” і зробити оцінку його фінансово-майнового стану.

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності, і, тому, на нього впливають усі види діяльності підприємства.

Неритмічність виробничих процесів, погіршення якості продукції, труднощі з її реалізацією призводять до зменшення надходження коштів на рахунки підприємства, в результаті чого погіршується його платоспроможність [44].

Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його виробничо-господарської діяльності. Тому оцінку фінансового стану можна об’єктивно здійснити не через один, нехай найважливіший, показник, а тільки за допомогою комплексу, системи показників, що детально й всебічно характеризують господарське становище підприємства [51].

Проведемо аналіз фінансового стану ВАТ “Гумотехніка” з застосуванням основних показників:

— показники оцінки майнового стану підприємства (коефіцієнт зносу основних засобів, коефіцієнт оновлення основних засобів, коефіцієнт вибуття основних засобів);

— показники прибутковості (коефіцієнт прибутковості власного капіталу, коефіцієнт прибутковості активів);

— показники ліквідності та платоспроможності (поточний коефіцієнт покриття балансу, коефіцієнт загальної ліквідності балансу, коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт покриття запасів та витрат);

— показники фінансової стійкості та стабільності підприємства (коефіцієнт автономії, коефіцієнт фінансової залежності);

— показники рентабельності підприємства (операційна рентабельність продаж, показник рентабельності основних фондів);

— показники ділової активності (оборотність власного капіталу, загальне обертання капіталу, фондовіддача та фондомісткість ).

Показники, котрі перераховані вище, розраховуємо по даним за 1998 та 1999рр. по формулам, вказаними в таблиці 2.1.; результати розрахунків згрупуємо в ту саму таблицю (табл. 2.1.).

Таблиця 2.1.

Показники фінансово-майнового стану ВАТ “Гумотехніка”

Показник

Формула

1998

1999

1. Поточний, або загальний коефіцієнт покриття

Ф1((А2-р.120 +А3) : П3)

0,9633

0,9919

2. Коефіцієнт загальної (швидкої) ліквідності

Ф1((А2+А3- р.80) : П3)

0,8527

0,8761

3. Коефіцієнт абсолютної (оперативної) ліквідності

Ф1(А3(рр.250- 290) : П3)

0,0000

0,0000

4. Коефіцієнт покриття запасів та витрат

Ф1((П1-А1- р.490) : А2

-0,6110

-0,6334

5. Коефіцієнт автономії (незалежності)

Ф1(П1 : Валюта балансу (р.330))

0,7618

0,7548

6. Коефіцієнт фінансової залежності

Ф1(Валюта балансу

(р.330) : П1)

1,3127

1,3249

7. Коефіцієнт прибутковості власного капіталу

Ф2(р.100-р.200) : Ф1 ((р.495гр.3+р.495гр.4)*0,5)

-0,0210

-0,0021

8. Операційна рентабельність продажу

Ф2(р.100-р.200) :

Ф2(р.010-р.015-р.020)

-0,1654

-0,0117

9. Коефіцієнт прибутковості активів

Ф2(р.100-р.200) : Ф1 ((р.330гр.3+р.330гр.4)*0,5)

-0,0164

-0,0016

10. Коефіцієнт продуктивності праці

Ф2(р.010-р.015-р.020) : Ф3(р.360)

5,1966

11,9367

11. Оборотність власного капіталу

Ф2(р.010-р.015-р.020) : Ф1 ((р.495гр.3+р.495гр.4)*0,5)

0,1269

0,1783

12. Загальне обертання капіталу

Ф2(р.010-р.015-р.020) : Ф1(р.330)

0,1011

0,1408

13. Коефіцієнт зносу основних засобів

Ф1(р.011) :Ф1 ((р.012гр.3+р.012гр.4)*0,5)

0,51713

0,51935

14. Коефіцієнт оновлення основних засобів

Ф3(р.430гр.4) : Ф3(р.430гр.6)

0,00638

0,00046

15. Коефіцієнт вибуття основних засобів

Ф3(р.430гр.5) : Ф3(р.430гр.3)

0,04346

0,01797

16. Фондовіддача

Ф2(р.010-р.015-р.020) : Ф1 ((р.012гр.3+р.012гр.4)*0,5)

0,07740

0,10247

17. Фондомісткість

Ф1((р.012гр.3+р.012гр.4) * 0,5) :Ф2(р.010-р.015-р.020)

12,91922

9,75914

18. Рентабельності основних фондів

Ф2(р.100) : Ф1(р.010гр.4)

–0,02642

–0,00255

В процесі розрахунків показників використовуватимемо фактичні дані форм № 1 ("Баланс підприємства", див. додаток А), № 2 ("Звіт про фінансові результати", див. додаток Б) та №3 ("Звіт про фінансово – майновий стан", див. додаток В) за 1998-1999рр.

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2024 україномовні реферати та навчальні матеріали