Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Звіт про виробничу практику студента із спеціальності Фінанси та кредит

Реферати / Економіка / Звіт про виробничу практику студента із спеціальності Фінанси та кредит

З М І С Т

1. Структура податкової поліції. Відділ дослідчих перевірок та його функції

2. Аудит організації і методології бухгалтерського

обліку суб’єкта господарювання

3. Аудит достовірності показників балансу

підприємства

4. Аудит правильності відображення в обліку

виторгу від реалізації продукції

5. Аудит експортно-імпортних та валютних операцій

6. Аудит правильності визначення фінансових

результатів і позареалізаційних операцій

7. Аудит показників декларації про податок з

доходів (прибутку)

8. Висновки по результатах аудиту

Додатки

3. Аудит достовірності показників балансу підприємства.

Одним з етапів аудиту фінансово-господарської діяльності є перевірка фінансової звітності, зокрема балансів.

Баланс суб’єктів підприємницької діяльності перевіряється у два етапи:

1) попередня документальна перевірка або камеральна;

2) документальна перевірка.

Камеральній перевірці балансу підлягають такі питання:

- повнота і своєчасність подання;

- наявність у поданих документах усіх необхідних реквізитів;

- узгодженість звітних даних.

Своєчасність подання річних і квартальних балансів.

Відповідно до Положення “Про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні”, затвердженого Постановою КМУ України від 3 квітня 1993 року № 250, (із змінами і доповненнями) підприємства подають державним податковим адміністраціям за своїм місцезнаходженням бухгалтерські звіти в порядку і терміни, встановлені чинним законодавством.

Але з прийняттям Закону “Про оподаткування підприємств” № 283/97-ВР від 22.05.97р. баланс підприємства не вважається податковою звітністю і не подається до податкових органів. Він надсилається на адресу органів державної статистики відповідно до Закону України “Про державну статистику”.

Наявність усіх необхідних реквізитів.

Порядок заповнення звітів визначений в Інструкції “Про порядок заповнення форм квартального бухгалтерського звіту підприємства, та в Інструкції “Про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства”, затверджених наказом Міністерства фінансів України відповідно від 09.08.93 р. № 55 та 08.08.95р. № 39 (із змінами та доповненнями) . Відповідно до цих документів заглавна частина форм заповнюється у наступному порядку:

- реквізит “Підприємства”;

- реквізит “Територія”;

- реквізит “Форма власності”;

- реквізит “Галузь”;

- реквізит “Орган державного управління”;

- реквізит “Кількість підприємств”;

- реквізит “Адреса”;

- коди за ЄДРПОУ, за СПАТО, за КРВ, за СПОДУ, за .

ЗКГНГ.

Узгодженість звітних даних .

Узгодженість звітних даних перевіряється шляхом порівняння однойменних даних у різних формах звітності.

Розглянемо це на прикладі звітних форм ВКФ “Проблема” (додаток 1).

Для цього побудуємо таблицю 1.

Таблиця 1.

Перевірка узгодженості показників типових форм

квартальної звітності підприємства ВКФ “Проблема”.

Показники, які співставляються

Співставленні показники

№ п/п

Номер строки балансу

но-

мер

гра-

фи

Сума,

тис. грн.

Типова форма

звіту

Номер

строки

Но-

мер

гра-фи

Сума,

тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

010

Итого

3

9,88

9,88

баланс

012

011

3

3

+11,51

-1,63

9,88

2

010

Итого

4

8,7

8,7

баланс

012

011

4

4

+10,4

-1,7

8,7

3

020

Итого

4

0,2

0,2

баланс

022

021

4

4

+0,2

-0

0,2

4

100

Итого

3

2,43

2,43

баланс

102

101

3

3

+3,93

-1,5

2,43

5

100

Итого

4

2,6

2,6

баланс

102

101

4

4

+4,2

-1,6

2,6

6

480

Итого

4

3,32

3,32

баланс

482

481

4

4

+6,42

-3,1

3,32

7

480

Итого

4

3,32

3,32

форма № 2

090

сума строк 200-260

3

3  

+6,42

-3,1

3,32

8

481

4

3,1

форма № 2

сума строк 200-260

3

3,1

9

482

4

6,42

форма № 2

090

3

6,42

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2024 україномовні реферати та навчальні матеріали