Українські реферати, курсові, дипломні роботи
UkraineReferat.org
українські реферати
курсові і дипломні роботи

Стратегичне планування діяльності санаторного днз

Реферати / Менеджмент / Стратегичне планування діяльності санаторного днз

Виведені середні показники Кр і Кя дають підставини адміністрації робити узагальнення і приймати управлінські рішення щодо коректив діяльності педагогічного колективу та організації навчально-виховного процесу, а також надавати вузьким спеціалістам, у разі потреби, методичну допомогу. Також можливо використання наступної моделі диференційованого підходу до оцінювання якості діяльності педагога. Сьогодні також необхідно розпочати роботу над виробленням критеріїв моделі управлінської діяльності через кваліметричну оцінку роботи педагогічних працівників, яка забезпечить отримання достовірної інформації про процес інтелектуального росту учасників навчально-виховного процесу.

Дана технологія дозволяє вихователю:

1. Реально оцінювати результати своєї праці та їх місце в колективі.

2. Бачити свої резерви.

3. Мати стимул до безперервного самовдосканалення, професійного зростання.

Для адміністрації вона дає можливість:

1. Здійснювати безперервну діагностику результатів роботи вихователя.

2. Удосконалювати систему стимулювання педагога у відповідності до реальних результатів.

3. Організовувати процес підвищення кваліфікації педпрацівника індивідуально та диференційовано.

Під час розробки стратегії дошкільного закладу також необхідно було врахувати, що стратегія – це організуючий початок діяльності людей, який забезпечує цілісність організації та її направленість на досягнення стратегічних цілей. Аналіз практики показує, що виділяється статична і динамічна складови як в стратегії, так і в діяльності персоналу, що є об’єктом стратегії. Стратегія діє разом з методом реалізації інтегруючої і координуючої функції в сфері управління. Стратегія – це модель досягнення необхідного майбутнього, що динамічно змінюється в часі зберігає просторовє орієнтування, яка задана системої координат, базовими і індивідуальними ціностями. Стратегія реалізується в тактиці, в повсякденої діяльності через комплекс соціальних і психологічних технологій, прийоми та засоби управління персоналом, механізм управління організацією. [58, с. 64]

Найбільш інерційною підсистемою управління садочком є ОСУ (організаційна система управління), яка визначає впорядковність завдань, посад, повноважень і відповідальності.

Як показав стратегічний аналіз, в санаторному ДНЗ № 4 існувала “традиційна” лінійно-функціональна організаційна структура, яка не була пристосована до впровадження системи стратегічного управління та змін, з нею пов’язаних. Для реалізації забезпечуючих стратегій спочатку було прийнято рішення створити нову, стратегічну ОСУ, без якої розвиток, згідно з вищевизначеними стратегіями, практично не можливий.

У загальному вигляді для впровадження змін, необхідних для ефективної діяльності “Марите”, ОСУ повинна бути децентралізована, гнучка, з універсальними ланками. При цьому принцип формування ланок базується на орієнтації виявлення та розв’язання проблем. Лінійно-функціональні підрозділи повинні доповнюватися автономними ланками, створеними "під мету”.

У першу чергу було проведено порівняльний аналіз найсуттєвіших факторів, що впливають на вибір організаційної структури управління, станом на початок 2003-2004 навчального року та за тими характеристиками, що відповідають розробленій стратегії розвитку санаторного дошкільного закладу (таблиця 3.7).

Таблиця 3.7

Аналіз факторів при прийнятті рішення про вибір ОСУ

дошкільного навчального закладу № 4 “Марите”

Назва фактора

Характеристика фактору

Дійсний стан на початок 2003-2004 н. р.

Становище, якого треба досягти

Філософія управління  

“Внутрішній розвиток”

“Відкрита система”

Технологія управління та тип контролю

“Класична” жорстко централізована технологія управління з адміністративним типом контролю

Стратегічна, гнучка технологія управління зі стратегічним типом контролю  

Назва фактора

Характеристика фактору

Дійсний стан на початок 2003-2004 н. р.

Становище, якого треба досягти

Організаційна культура

Контрольована система

Відкрита система; орієнтири організації освітньо-реабілітаційні

Оцінка ефективності діяльності

По підсумкам навчального року: звітування, аналізування

Розробка моделі оцінки ефективності діяльності персоналу шляхом впровадження:

· оцінювання якості діяльності колективу закладу на основі кваліметричного підходу;

· показника ефективності оздоровлення дітей.

Рівень кваліфікації кадрів

Високий рівень спеціалізації, але відсутність стратегічного мислення

Високий рівень спеціалізації з адаптуванням стратегічного мислення до умов дошкільного закладу.

Ставлення до організації керівників та співробітників

Ступінь розуміння керівником потреб та можливостей робітників брати участь у змінах средній; ступінь розуміння сутності стратегічних змін виконавцями низький

Високі ступені розуміння як керівників, так і виконавців  

Динаміка зовнішнього середовища

Зовнішнє оточення нестабільності з середнім рівнем складності (середній ступінь невизначеності)

Зовнішнє оточення нестабільності з середнім рівнем складності (середній ступінь невизначеності)

Стратегія, що реалізується організацією

Відсутність чітко визначеної стратегії

Стратегія диференціації за послуговою ознакою  

Ступінь різноманітності діяльності

Виробничі завдання основного персоналу мають високий рівень одноманітності та стандартизації

Творчий характер роботи основного персоналу з високим ступенем різноманітності (стратегія “збагачення праці”)

Структура ОСУ, що використову-ється

Стабільна, контрольована ОСУ з орієнтацією усередину

Динамічна, гнучка ОСУ з орієнтацією назовні

Управлінський склад

Всі управлінські рішення приймаються завідуючої закладу

Сформований середній рівень управлінського персоналу, що включає спеціалістів з маркетингу, інноваційної політики та організаційного аналізу та розвитку  

Завантажити реферат Завантажити реферат
Перейти на сторінку номер: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37 

Подібні реферати:


Останні надходження


© 2008-2021 україномовні реферати та навчальні матеріали